CASHBACK OBJEKTIVY | ZIMNÍ CASHBACK FUJIFILM

O CASHBACK MŮŽETE ŽÁDAT ZDE: 

https://fujifilm-connect.com/cz/

CASHBACK OBJEKTIVY

Společnost Fujifilm připravila na únor s březen 2019 Cashback 
Cashback platí na vybrané objektivy viz seznam níže. 
 
Veškeré podmínky akce naleznete v příloze nebo na webových stránkách www.fujifilm-connect.com
 
 
XF16mmF1.4 R WR -  5000 Kč 
XF56mmF1.2 R - 3750Kč 
XF56mmF1.2 R APD - 5000Kč 
XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro -  7500Kč
XF90mmF2 R LM WR -
5000Kč
XF200mmF2 R LM OIS WR 1.4xTC - 15000Kč 
XF10-24mmF4 R OIS - 5000Kč
XF16-55 F2.8 R LM WR - 5000Kč
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR - 7500Kč  
XF8-16mmF2.8 R LM WR - 10000Kč
XF100-400mmF4.5-F5.6 R LM OIS WR - 8750Kč  


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zákazníci, kteří zakoupí NOVÝ objektiv FUJIFILM z vybraného sortimentu zboží (dále jen „vybrané zboží“) v období od 1. února do 31. března 2019 (platnost zvýhodněné nabídky), mohou nárokovat Cashback.

Na secondhandové a repasované objektivy se tato nabídka nevztahuje. Výše Cashbacku se bude lišit v závislosti na zakoupeném zboží. Podrobnější informace o vybraném zboží, výši Cashbacku a období trvání nabídky se dozvíte více v záložce „Více informací“.

Zpětná sleva se v rámci této nabídky vztahuje pouze na objektivy zakoupené během jednorázového nákupu. Na objektivy, které se prodávají v sadě s fotoaparátem , se tato nabídka nevztahuje.

1. Nákup musí být proveden u autorizovaného prodejce, viz „Seznam autorizovaných prodejců“.

2. Zvýhodněné nabídky se mohou účastnit pouze zákazníci žijící v Evropské unii starší 18 let, kteří zakoupili vybrané zboží online nebo u autorizovaného prodejce v České republice a žádost zpětnou slevu mohou podat zde. Seznam autorizovaných prodejců na území České republiky najdete zde. Jiné žádosti budou zamítnuty. Pro nákupy uskutečněné v ostatních zemích, prosím, navštivte webové stránky dané země – zde (mohou být uplatněny jiné obchodní podmínky). Tato nabídka se vztahuje pouze na NOVÉ originální FUJIFILM objektivy, jejichž seznam najdete v záložce „Více informací“.

3. Žádosti o Cashback za zboží zakoupené během trvání akční nabídky podávejte bezprostředně po uskutečnění nákupu, nejpozději ale do 30. dubna 2019. K uplatnění nároku je nezbytná faktura nebo pokladní doklad. Potvrzení objednávky se nepovažuje za platný důkaz o nákupu. Žádosti obdržené mimo zmiňované období nebudou brány v potaz.

4. Formulář žádosti najdete v záložce s akčními nabídkami na webové stránce www.FUJIFILM-connect.com („Podejte žádost“).

5. Padělané či jinak pozměněné faktury a pokladní doklady budou zamítnuty a s nimi spojené žádosti budou vyřízeny jako podvodné případy.

6. Každý zákazník je oprávněn k nákupu jednoho (1) kusu zboží od každé položky zahrnuté do zvýhodněné nabídky. Zákazník muže podat maximálně 5 žádostí o Cashback. Jedna žádost může obsahovat několik různých produktů.

7. Autorizovaní prodejci nejsou oprávněni vyřizovat žádosti za zákazníky. Takto podané žádosti budou zamítnuty.

8. Žádost nemůže být podána, pokud bylo zakoupené zboží vráceno autorizovanému prodejci s cílem vrácení peněz nebo výměny zboží. Pokud je žádost podána na takový produkt, bude zamítnuta a vyřízena jako podvodný případ.

9. Žadatelé musí ve formuláři žádosti uvést sériové číslo vybraného zboží. Sériové číslo je uvedené na obalu nebo na samotném zboží. Žadatel musí uvést sériové číslo daného zboží a nahrát fotografii stejného sériového čísla. Pokud bude v žádosti uvedeno sériové číslo, na které již bylo Cashback slevu v rámci uplynulé nabídky nebo předešlé žádosti o Cashback podané v rámci této nabídky nebo sériové číslo, které bylo záměrně upraveno, bude žádost zamítnuta a vyřízena jako podvodný případ.

10. Sériové číslo bude ověřeno pomocí existujících záznamů. Mezi nimi:

a. Záznamy o doručení potvrzující, že dané zboží bylo doručeno příslušnému prodejci,

b. Záznamy o předcházejících žádostech, pro ověření, že sériové číslo nebylo použito v rámci minulé zvýhodněné nabídky nebo jiné žádosti v rámci aktuální zvýhodněné nabídky,

c. Sériové číslo se ověří u autorizovaného prodejce, aby se potvrdilo, že dané zboží nebylo proplaceno nebo vyměněno.

d. Ověří se, že uvedené sériové číslo odpovídá způsobu sestavování sériových čísel FUJIFILM

11. FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH (“FUJIFILM”) si vyhrazuje právo podniknout právní kroky proti žadatelům, kteří se záměrně dopustí podvodného jednání. V rámci jakéhokoliv šetření případů se FUJIFILM zavazuje dodržovat veškeré zákony týkající se ochrany dat včetně General Data Protection Regulation (GDPR).

12. Pro uplatnění nároku na Cashback, musí žadatel vyplnit online: osobní údaje včetně bankovních údajů a údajů o nákupu. Za doklad o nákupu se považuje faktura nebo pokladní doklad, na kterých je jasně čitelné datum nákupu, název autorizovaného prodejce a název zakoupeného zboží. FUJIFILM si vyhrazuje právo požadovat originály dokladů o nákupu. Pokud bude požádáno o zaslání těchto důkazů poštou, budou žadateli vráceny stejným způsobem.

13. Žadateli bude emailem zasláno potvrzení o přijetí online podané žádosti.

14. Potvrzení úspěšného ověření nároku bude žadateli zasláno emailem a zpětná sleva mu bude vyplacena převodem na uvedený bankovní účet nejdéle do 28 (dvaceti osmi) dnů od data odeslání emailu. Jiná metoda provedení platby není možná.

15. V případě, že je žádost neúplná nebo obsahuje nečitelné důkazy o nákupu, bude žadatel kontaktován emailem. Žadatel bude moct nedostatky napravit ve lhůtě 14 kalendářních dní od obdržení upozornění. Pokud žadatel na upozornění nezareaguje do 14 dní, bude jeho žádost zamítnuta.

16. FUJIFILM nenese odpovědnost v případě, že zaslané emaily budou blokované nebo označeny za spam. Žadatel si musí pravidelně kontrolovat záložku spam, aby mu případně zaslané upozornění neuniklo. Pokud je žádost zamítnuta z důvodu, že nesplňuje obchodní podmínky zvýhodněné nabídky, považuje se rozhodnutí společnosti FUJIFILM za konečné. FUJIFILM si vyhrazuje právo na stáhnutí, změnu nebo ukončení zvýhodněné nabídky bez předcházejícího upozornění.

17. FUJIFILM nenese zodpovědnost za výpadky hardwaru, techniky, softwaru, serveru nebo webových stránek, které by bránili zákazníkovi na účasti ve zvýhodněné nabídce.

18. FUJIFILM si vyhrazuje právo zvýhodněnou nabídku kdykoliv zrušit a změnit její obchodní podmínky a za možné  důsledky nenese žádnou odpovědnost.

19. Kontaktní emailová adresa je fujifilm@promotion-support.com. Žadatel musí v emailu uvést číslo žádosti (ID), které mu bylo přiděleno při jejím vyřizování. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránce „Nápověda“.

20. Účastí na zvýhodněné nabídce účastník souhlasí s tím, že jeho osobní data mohou být uchovávána společnosti FUJIFILM nebo jeho zprostředkovateli za účelem uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH dostupných na webové stránce www.FUJIFILM-connect.com.

21. Podmínky zvýhodněné nabídky musí být vykládány a uplatňovány na základě místního práva.

22. Promotérem této zvýhodněné nabídky a správcem údajů poskytnutých zákazníky v rámci této zvýhodněné nabídky je FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH of Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Germany. Na tuto adresu neposílejte žádné žádosti.

23. Ostatní záležitosti související se správou zvýhodněné nabídky (vyjma schvalování žádostí o zpětnou slevu) za FUJIFILM provádí společnost Interpay Sales Promotions Unlimited Company of IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland (dále jen „Podpora prodeje“), která je současně zodpovědná za zpracování osobních údajů poskytnutých zákazníky v rámci této zvýhodněné nabídky.

24. FUJIFILM používá osobní údaje pro potvrzení žádostí o Cashback  a Podpora prodeje je používá při ostatní správě žádostí a provádění výplaty Cashbacku. 

ZIMNÍ CASHBACK

 
30. - 60. den po nákupu si zažádáte na fujifilm-connect o cashback, který vám bude poslán na váš bankovní účet. 

Snímek obrazovky 2018-11-20 v 12.10.43

FUJIFILM ZIMNÍ CASHBACK 2018

OBECNÉ PODMÍNKY

https://fujifilm-connect.com/promotions/promotion.php?country=cz&id=11

Zákazníci, kteří si zakoupí NOVÉ fotoaparáty FUJIFILM splňující podmínky akce ( "produkty splňující podmínky akce") v období od 10. Října 2018 do 10. Ledna 2019 ( "období trvání akce") získají nárok na požádání o vrácení peněz.

Z této akce jsou vyloučeny produkty z druhé ruky nebo repasované produkty značky FUJIFILM. Vrácená částka se bude lišit v závislosti na zakoupených produktech splňující podmínky akce. Produkty splňující podmínky akce, vrácené částky a doby trvání akce jsou podrobně uvedeny na stránce s produkty splňujícími podmínky akce.

FUJIFILM Zimní Cashback 2018

1. Nákup se musí uskutečnit u zúčastněného prodejce tak, jak je podrobně uvedeno na stránce se zúčastněnými prodejci.

2. Pouze zákazníci, kteří jsou ve věku minimálně 18 let, kteří žijí v Evropské unii a koupili danný produkt online nebo na prodejně od kvalifikovaného maloobchodního prodejce v Čechách, se mohou účastnit této propagace a měli by zde uplatnit nárok. Pro seznam kvalifikovaných prodejců v Čechách klikněte zde. Jiné nároky budou zamítnuty. V případě nákupů uskutečněných v jiných zemích naleznete zde příslušnou stránku země (mohou být použity různé podmínky). Tuto akci můžete využít jen s originálními NOVÝMI produkty značky FUJIFILM splňujícími podmínky, které jsou podrobně uvedeny na stránce s produkty splňujícími podmínky.

3. Online žádosti musí být odeslány minimálně 30 (třicet) dnů od data kvalifikovaného nákupu nového zboží a maximálně do 10. Března 2019. Za účelem vyvarování se pochybností, se den nákupu považuje za 1. (první) den období nároků. Nároky přijaté mimo toto období budou zamítnuty.

4. Každý zákazník si může v promoakci zakoupit pouze jeden (1) kus z každého kvalifikovaného produktu. Maximální počet žádostí na zákazníka je 5. Je povolené a doporučené sdružit několik produktů na jednu žádost.

5. Maloobchodníci nemohou zasílat nároky jménem svých zákazníků. Jakékoliv nároky podané maloobchodními prodejci budou zamítnuty.

6. Vaše žádost bude neplatná jestliže kvalifikované produkty vrátí prodejci za účelem vrácení peněz nebo výměny.

7. Formulář žádosti se nachází v sekci promo akcí na webové stránce www.FUJIFILM-cconnect.com. Chcete-li odeslat žádost online, musíte odeslat své osobní údaje, bankovní údaje a informace o koupi. Doklad o nákupu musí mít formu faktury nebo potvrzení jasně uvádějícího datum zakoupení, prodejce a identifikaci zakoupených způsobilých produktů.

8. Po přijetí online nároku Vám pošleme potvrzení s nárokovanou částkou emailem.

9. Do 28 (dvadsiatiosmy) dní po úspěšném ověření vaší žádosti vám na bankovní účet, který jste uvedli, zašleme vrácenou částku bankovním převodem. Není možné využít žádný jiný způsob platby.

10. Pořadatel oznámí nárokovateli, pokud se podá nekompletní nárok. Oznámení o chybějících dokladech se zašle prostřednictvím e-mailu. Příjemci budou mít příležitost dodat další informace k odstranění jakýchkoli chyb v rámci 14 kalendářních dnů od přijetí e-mailu. Nereagování v rámci 14 kalendářních dnů od přijetí e-mailu způsobí zamítnutí nároku.

11. Společnost FUJIFILM nepřebírá odpovědnost, pokud se e-maily zablokují, popřípadě odešlou do poštovních složek pro "nevyžádanou poštu". Ujistěte se, že si pravidelně kontrolujete poštovní přihrádku pro "nevyžádanou poštu", abyste se ujistili, že nepromeškáte naše e- maily s aktualizacemi ke stavu nároku.

12. Nekompletní, podvodné, pozměněné nebo nečitelné nároky společnost FUJIFILM vyřadí. Společnost FUJIFILM si vyhrazuje právo na požadování originálního dokladu o zakoupení. Pokud budeme požadovat jeho zaslání prostřednictvím pošty, náklady na zaslání se vám proplatí.

13. Pokud se zamítne nárok z důvodu nedodržení smluvních podmínek nabídky, rozhodnutí pořadatele je konečné. Společnost FUJIFILM si vyhrazuje právo stáhnout, pozměnit nebo zrušit podporu prodeje bez předchozího upozornění.

14. Hardware, technické problémy, software, server, webová stránka, ztráta nebo jiné selhání mimo naší kontrolu, které zabrání zákazníkovi se podílet na podpoře prodeje, nespadají pod odpovědnost společnosti FUJIFILM.

15. Společnost FUJIFILM si vyhrazuje právo tuto podporu prodeje kdykoliv zrušit a změnit smluvní podmínky bez převzetí jakékoli odpovědnosti.

16. Emailová korespondenční adresa je fujifilm@promotion-support.com; při jakékoliv korespondenci uveďte své jedinečné identifikační číslo (ID) nároku, které získáte během procesu podávání žádostí. Další podrobnosti najdete na stránce podpory.

17. Účastí na podpoře prodeje souhlasíte, že jakékoliv vámi poskytnuté osobní údaje může uchovávat pořadatel nebo jeho obchodní zástupci za účelem stanoveným v zásadě ochrany osobních údajů.

18. Podmínky akce se budou vykládat a uplatňovat na základě místních zákonů.

19. Adresa pořadatele: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Germany. Na tuto adresu neposílejte žádné žádosti.

20. Zpracovatel údajů: žádosti budou zpracovávány společností Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland.

21. Společnost FUJIFILM Electronic Imaging Europe používá vaše osobní údaje

 
Česko


Doba trvání cashback akce 10.10.2018 - 10.01.2019
Fotoaparáty a sety s objektivem X-Pro2 Body 5 200 CZK
X-Pro2 Graphite XF23mmF2 kit 5 200 CZK
X-H1 Body 6 400 CZK
X-H1 Battery Grip kit 6 400 CZK
X-T2 Body 7 700 CZK
X-T2 Body Graphite Silver Edition 7 700 CZK
X-T2 18-55mm Kit 5 200CZK
X-T20 Body 2 600 CZK
X-T20 18-55mm Kit 2 600 CZK
X-T20 16-50mm II Kit 2 600 CZK
X-T20 15-45mm Kit 2 600 CZK
X-E3 Body 2 600 CZK
X-E3 18-55mm Kit 5 200 CZK
X-E3 23mmF2 Kit 2 600 CZK
X-E3 15-45mm Kit 2 600 CZK
X-A5 Body 1 300 CZK
X-A5 15-45mm Kit 1 300 CZK  
X-A5 16-50mm II Kit   1 300 CZK  
X100F 5 200 CZK
Objektivy XF14mmF2.8 R 3 900 CZK
XF16mmF1.4 R WR 3 900 CZK
XF18mmF2 R 1 300 CZK
XF23mmF1.4 R 2 600 CZK
XF23mmF2 R 1 300 CZK
XF27mmF2.8 1 300 CZK
XF35mmF1.4 R 1 300 CZK
XF35mmF2 R WR 1 300 CZK
XF50mmF2 R WR 1 300 CZK  
XF56mmF1.2 R 2 600 CZK
XF56mmF1.2 R APD 2 600 CZK
XF60mmF2.4 R Macro 1 300 CZK
XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro 3 900 CZK
XF90mmF2 R LM WR 3 900 CZK
XF10-24mmF4 R OIS 3 900 CZK
XF16-55 F2.8 R LM WR 5 200 CZK
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR 5 200 CZK
XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS 2 600 CZK
XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR 2 600 CZK
XF55-200mmF3.5-F4.8 R LM OIS 2 600 CZK
XF100-400mmF4.5-F5.6 R LM OIS WR 7 700 CZK

Podmínky soutěže XP130: 
 
Zákazník si v termínu od 1.8.2018 do 30.10.2018 koupí fotoaparát Fujifilm XP130 a následně vloží příspěvek svůj Instagram s hashtagem #FujifilmCZ #FujiXP130kolo
Každý měsíc se vylosuje 5 výherců horských kol 4 Ever o hodnotě 25 00Kč 
Po vylosování výherce musí předložit platnou účtenku s daten nákupu v daným měsíci. 
 
Soutěž se vztahuje na všechny brarvy modelu XP130.