Postup při vrácení zboží

Postup vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

Právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve 14 dnech je možné v případě objednávky mimo kamennou prodejnu, tedy objednávky vzniklé přes e-shop.

Jak postupovat?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Kde zboží vrátit?

Své právo na vrácení zboží v zákonem stanovené lhůtě je nutné uplatnit písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

 

FUJIfoto / X-Foto gallery
(c/o MANPHIRE, a.s.)
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1

 

Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů ode dne od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na výše uvedenou adresu. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího (neposílejte na dobírku).

Formulář pro vrácení zboží do 14 dnů (ke stažení zde).

 


Co je dobré vědět?

  • Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení.
  • Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci, prodejce má nárok na úhradu spotřebovaného materiálu i nákladů spojených s uvedením výrobku do původního stavu.
  • Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží doporučujeme pro přepravu pojistit.
  • Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.
  • Náklady spojené s uvedením výrobku do původního stavu jsou vždy individuálně posouzeny.
  • Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem.
  • Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodejci oznámení, že od smlouvy odstupuje.