FUJI-TIP 13 (mapování tlačítek)

Již několik let je možné u moderních fotoaparátů mapovat jedno nebo více tlačítek. K tomuto účelu většinou slouží tzv. "fn" neboli funkční tlačítka. U značky Fujifilm je možnost mapování jednotlivých prvků mnohem rozsáhlejší a styl změn a mapování se více či méně mění model od modelu. Níže se vám pokusíme dát indicie, kde hledat a jaké jsou možnosti. 

maxresdefault-3

Co znamená mapování tlačítek? 

Ve zkratce je to možnost přiřazovat určitým mechanickým tlačítkům nebo otočným voličům specifické funkce. Výhoda může být v tom, že funkce které potřebujete máte po ruce. Nevýhodou může být vyřazení nativně nastaveného chování některých prvků, které se projevuje až v kombinaci s dalšími funkcemi. 

Jak docílím změny funkce jednotlivého tlačítka? 

Jak jsme psali výše, tak se v tomto modely od sebe výrazně liší. U některých modelů stačí dlouze podržet tlačítko, kterému chcete přiřadit jinou funkci. Po dlouhém stisku se aktivuje nabídka ve které si můžete vybrat z dalších dostupných možnosti pro daný volič. 

Pokud nelze mapovat takto snadno (například T2, H1, GFX apod.), tak je nutné se přesunout do nastavení v menu přístroje.

MENU - NASTAVENÍ TLAČÍTEK/KRUHOVÝCH OVLADAČŮ - NASTAVENÍ FUNKCE FN

NÁŠ TIP

Využijte možnosti změnit si ovládací prvky na vašem přístroji. Funkce které potřebujete nejčastěji si namapujte ovladače ke kterým se vám bude dobře přistupovat. Nezapomínejte, že Fujifilm pracuje s nějakým logickým základem pracovního prostoru a proto nelze jakoukoliv funkci přiřadit kamkoliv.

PAVEL VÁVRA