Capture ONE EXPRESS FUJIFLM 7 (Tooltab Exposure a Details)

V sedmém díle našeho seriálu se podíváme na tooltabs s názvy Exposure a Details. Časté dotazy jsou na téma doostřováním a to nás čeká právě dnes. 
 
EXPOSURE
Snímek obrazovky 2019-02-21 v 16.34.53
Obsahuje funkce pro korekci expozice - tři z nich už jsme si probrali v pátém díle - tedy v tooltabu s názvem QUICK. Exposure obsahuje:
 
HISTOGRAM
 
EXPOSURE
 
HIGH DYNAMIC RANGE
 
LEVELS
Je funkce, která nám umožňuje celkem dost přehledně posouvat s částí expozice. Nalezneme tu 5 ovládacích prvků. Čtyři jsou přímo v rozích a jeden je uprostřed na dolní hraně. Tyto prvky můžeme vždy posouvat vodrovně po hraně. Co se děje s fotografií, když používáme levels?
 1. Levý horní roh - posunem směrem doprava přidáváme světlost ve spektru černé a stínů (černá přestává být černou)
 2. Levý dolní rok - posunem směrem doprava se nám zesilují stíny a černá
 3. Pravý horní roh - posunem směrem doleva se se nám zeslabují světla a bílá (bílá jde do šedé)
 4. Pravý dolní roh - posunem směrem doleva se nám zesilují světla a bílá 
 5. Uprostřed na dolní hraně - můžeme pohybovat doprava i doleva, můžeme takto fotografii vyvážit (doprava jde expozice dolů a doleva směrem nahoru)
Snímek obrazovky 2019-02-25 v 11.20.57
Levels je funkce, která funguje podobně jako CURVE neboli křivka. Každému vyhovuje něco jiného a lze kombinovat obě tyto funkce. Ideálně si obě tyto funkce vyzkoušejte na svých fotografiích. 
 
CURVE (křivka)
Je velmi častým prvkem pro úpravu fotografií. Nechybí prakticky v žádném programu. Nativní nastavení je rovná čára spojující levý dolní roh s pravým horním. Na grafu vidíte distribuci dat, kdy vlevo dole máme zcela černou a vpravo nahoře zcela bílou. Jednoduchým klinutím do RGB křivky si můžeme přidat body a upravit si tvar křivky.
Snímek obrazovky 2019-02-25 v 11.30.25
Například lze takto změnit podání kontrastu v průběhu fotografie. Lze také docílit efektu, kdy černá na černobílé fotografii není černá, ale šedá (stačí vytáhnout bod úplně vlevo v ruhu směrem nahoru). 
Snímek obrazovky 2019-02-25 v 11.32.50
 
 
DETAILS
Snímek obrazovky 2019-02-21 v 16.35.00
Je tooltab určený přímo pro doostřování fotografie. Obsahuje funkce:
 
NAVIGATOR
Nemá svou přiřazenou funkci. Jediné k čemu slouží je pro rychlejší přesun po nazoomované foografii. Například když kontrolujete výsledky doostření na různých strukturách. 
Snímek obrazovky 2019-02-25 v 11.37.01
 
SHARPENING (doostření)
Jak z názvu vyplývá zde máme možnost si doostřit fotografii na které pracujeme. Hned na začátku musím řícit, že prakticky fotografie nikdy nedoostřuji. Speciálně proto, že pocitové ostrosti dosahujeme například prací s kontrasty a množství detailů ovlivňuje i funkce “Clarity”.
Snímek obrazovky 2019-02-25 v 13.06.05
Mějte prosím na paměti, že žádné univerzální nastavení pro doostření vašich fotografií z Fuji neexistuje. Každý objektiv dosahuje jiné ostrosti na jiných nastaveních, proto nedoporučuji doostřovat násilně a vždy stejně. U jakékoliv úpravy RAWu se mi osvědčilo: udělat zásah, funkci vyresetovat abych viděl jak vypadal originál a pak ji vrátit. Většinou takto zjistíte, že jste to asi trochu přehnali a trochu uberete. 
 
Sharpening je v C1 rozdělen: 
 1. Amount (rozsah, míra) - rozsah doostření, v C1 je nativně nastaveno 140 a lze se táhlem dostat až na 1 000 
 2. Radius (poloměr) - má dopad na ostrost hran 
 3. Treshold (práh) - funguje podobně jako funkce “Masking” v Lightroomu. Na první pohled jde proti funkcím Amout a Rádius, ale vlastně jen maskuje v plochách nežádoucí doostření, ale nechává ostré hrany. 
 4. Halo suppression (potlačení halo efektu) - kompenzace aury kolem hran, když silně doostřujete 
Příklad: 
Zkuste například nastavení - Amout 300, Radius 1.1, Treshold 1.5, Halo 0.  
 
NOISE REDUCTION (odšumení)
Slouží k redukci digitálního šumu. Dostáváte-li se do maximálních ISO nebo fotíte-li dlouhé expozice, tak víte co je digitální šum. X-Trans má výhodu, že se většinou i přes ISO 6400 projevuje monochromaticky. Pokud vám i přes to vadí, tak můžete zkusit Noise reduction neboli odšumení. Pozor na necitlivé používání této funkce, protože můžete lehce ztratit ostrost vašich snímků. 
 1. Luminance - odstraňuje šum ve stínech
 2. Details - vrací fotografii detaily ve chvíli, kdy o ně přijdete silným odšumením
 3. Color - slouží k potlačení barevného digitálníhu šumu (například, když se vám v černé objevuje červená a modrá)
 4. Single Pixel - redukce hot pixelů, které mohou vznikat při fotografování dlouhých expozic 
Snímek obrazovky 2019-02-25 v 11.58.54
 
CLARITY
Pavel Vávra