Capture ONE EXPRESS FUJIFLM 8 (Presety, Styles a hromadné úpravy)

Z tooltabs nám do úplnosti chybí už jen Metadata a Adjustments, který jsme nakousli v pátém dílé. Takže již víte, že v Adjustments můžete najít mnoho předpřipravených komplexních presetů, které můžete vrstvit na sebe, ale co když chcete nahrát nové? A jak aplikovat tento preset na X vybraných fotek najednou? To vše v osmém díle. 
 
ADJUSTMENTS
Snímek obrazovky 2019-02-21 v 16.35.08
Jak jsme si již řekli v pátém díle, tak se jedná o knihovnu presetů ve kterých můžeme hledat výchozí bod pro další upravení. Aplikaci provedeme jednoduchým kliknutím a ve "Styles and Presets” vidíme jaký preset jsme aplikovali. V tomto místě ho můžeme také smazat a to když na něj klikneme pravým tlačítkem a potvrdíme příkaz “clear”. 
Snímek obrazovky 2019-02-25 v 13.37.07 
 
Built-in Styles 
Obsahují komplexní presety, které jsou předdefinovány. Jedná se o celkové nastavení všech kategorií. Jsou značený štětcem a když na něj najedete kurzorem, tak uvidíme výpis toho co obsahuje. 
Snímek obrazovky 2019-02-25 v 13.38.00 
 
Built-in Presets 
Většinou obsahují jen úpravu dané funkce - nalezneme tu tedy například různé formy simulace filmového zrna apod. Z těchto presetů si vrstvením můžete vytvořit vlastní “style”. Presety jsou označeny jako tři vodorovné čárky. 
Snímek obrazovky 2019-02-25 v 13.41.36
 
Svou úpravu si můžete uložit a používat ji i v budoucnu stačí v hormín menu: 
ADJUSTMENTS - STYLES - SAVE USER STYLE po kliknutí se vám zobrazí tabulka, kde si můžete zatrhnout jaké funkce se uloží do daného stylu - můžete tak například vynechat vyvážení bílé apod. (tedy funkce, které by vám mohly zhoršit aplikaci na různé fotografie). Svůj “styl” si pak můžete pojmenovat a naleznete ho v ADJUSTMENTS - USER STYLES. Stejně tak si můžete své nastavení uložit jako “styl” když ho děláte od základu sami. 
Snímek obrazovky 2019-02-25 v 13.43.59
 
Preset and Styles si samozřejmě můžete vytvořit sami nebo si stáhnout nějaké zdarma na internetu nebo ty lepší koupit. Jak je ale dostat do vašeho C1? Po stažení soubory, který má koncovku .costyle si v C1 otevřete:
ADJUSTMENTS - STYLES - IMPORT STYLES - stačí jen dohledat ve složce stahování a kliknout. Tento “styl” se vám objeví v User styles v tooltabu ADJUSTMENST.
Snímek obrazovky 2019-02-25 v 13.56.13
 
 
METADATA
Snímek obrazovky 2019-02-21 v 16.35.16
Je část, která vám poskytuje komplexní data o fotografii. Kompletní exif apod. Tak jak to známe. 
 
JAK RYCHLE KOPÍROVAT NASTAVENÍ Z JEDNÉ FOTOGRAFIE NA VÝBĚR FOTOGRAFIÍ? 
Ke kopírování nastavení slouží funkce COPY/APLLY kterou nalezneme v toolbaru nebo si ji tam můžeme přidat (klikněte pravým tlačítkem na toolbar a zvolte funkci “Customize toolbar”).
Snímek obrazovky 2019-02-25 v 14.02.40
 
Šipka nahoru je COPY a šipka dolů je APPLY tedy Kopírovat/Aplikovat. 
Snímek obrazovky 2019-02-25 v 14.05.35
 
Chcete-li aplikovat na výběr tak stačí označit více fotografií a stisknout APPLY. Občas to někomu nefunguje, a proto je dobré si zkontrolovat zda aplikujete nastavení pro celý výběr - ideálně si přidejte do toolbaru funkci EDIT SELECTED (klikněte pravým tlačítkem na toolbar a zvolte funkci “Customize toolbar”). Když tato funkce “svítí”, tak aplikujete na celý výběr. 
Snímek obrazovky 2019-02-25 v 14.05.27
 
Občas je potřeba lépe definovat jaké nastavení přenášíme - ne vždy je třeba žádnoucí přenášet crop (neboli ořez) k tomu slouží dvojitá šipka COPY AND APPLY.
Snímek obrazovky 2019-02-25 v 14.08.23
V této funkci si definujete jaké nastavení kopírujete. 
Snímek obrazovky 2019-02-25 v 14.08.57
Pavel Vávra